U dient de dropdownmenu’s te gebruiken om over de pagina’s te navigeren.